Budowa i funkcjonowanie zapory wodnej

2 years ago by in Bez kategorii

    Jeœli zalecenia dotyczące zapór nie zostaną wprowadzone w życie, w ciągu najbliższej dekady, wskutek budowy nowych zapór jedna trzecia nie zmienionych jeszcze rzek œwiata zostanie zniszczona. Przesiedlenia obejmą 10 mln ludzi – ostrzega WWF. World Wide Fund (WWF), œwiatowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody ogłosiła we wtorek swoje stanowisko dotyczące wdrożenia zaleceń raportu Œwiatowej Komisji ds. Zapór (World Commission on Dams, WCD) „Zapory a rozwój: nowe zasady podejmowania decyzji”. WWF przedstawiła konkretne sugestie odnoœnie działań, które powinny podjąć rządy i organizacje zaangażowane w budowę tam. Organizacja apeluje m.in, by państwa OECD w ciągu najbliższych 20 lat nie budowały zapór wyższych niż 15 m i by ogłosiły moratorium na zapory powyżej 100 m wysokoœci. WWF sugeruje również, że ustanowienie odpowiedniej polityki pieniężnej może być bodŸcem do szukania alternatywnych Ÿródeł energii i wody. Należy również łagodzić niekorzystne efekty ekologiczne istnienia tam.
    NAUKA-EKOLOGIA-TAMA-CHINY