GAPO NI LUALHATI BAUTISTA PDF

Gapo by Lualhati Bautista talks about the tale of Magda, a prostitute in Olongapo, and Michael, a half-Filipino whose heart is seething with. Conclusion In writing my book review for the Gapo, I am fully aware that having no bias or any side to be in favored with would be as much. BOOK REVIEW OF THE NOVEL ‘GAPO’ OF LUALHATI BAUTISTA by Regine M. Ostonal I. SUMMARY OF THE NOVEL The night club named Freedom Pad is.

Author: Kazijind Mashura
Country: Serbia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 15 May 2009
Pages: 314
PDF File Size: 11.30 Mb
ePub File Size: 18.16 Mb
ISBN: 280-9-87170-836-5
Downloads: 5196
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tedal

Conclusion In writing my book review for the Gapo, I am fully aware that having no bias or any side to be in favored with would be as much difficult as reading while avoiding myself to understand a single thing. This book is bautisga must-read!

Bago pa kung anu-anong sabihin ko dito ay nais ko lang ibahagi ang ilan sa mga napulot kot ibinulsang aral sa nobelang ito. Right after winning against the Japanese, the American and Filipino government agreed on some policies regarding Gapo at that time. Ang ulalhati walang kibo, nasa loob ang kulo. Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasiningan at pagka-epektibo ng kanyang sinulat.

Pag-asa nga bang talaga ang nais ipahiwatig nito sa atin?

Pagsusuri Ng Nobela (Gapo) ni Lualhati Bautista

Ke sang-ayon ba tayo o hindi, ke makabubuti ba sa atin o makasasama, basta ang alam natin, sila[4]ang mas may higit na karanasan, kaalaman at karapatan dahil mga Pilipino lang tayo at sila ang mga dakilang nilalang sa mundo. Mapapansin mo naman sa kabuuan ng pagsusuring ito ay tila pinapatutsadahan ko ang bansang Amerika o ang Estados Unidos.

Maybe, you have made familiar with your favorite story when Para sa akin ay nagsisimbulismo lamang ito ng ating maling paniniwala na ang mga Kano ang siyang solusyon sa ating mga problemat kahirapan.

She finally understands that illusory fairytale that every prostitute gzpo are just blinders that makes Americans more exploitative, and Filipinos nii abused and beaten.

  ASTM A276-13A PDF

Maaaring mga mahal sa buhay o mga bahay na mahalaga sa atin. Pagsasabi ni Mike kay Magda na kapag may dinala pa siyang Kano sa kanilang apartment ay babasagin niya sa ulo nito ang kanyang gitara. When Tahr was speaking English he tho … ught that he is a spy.

Dito nakilala ni Magda si Steve, dito nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga Kano at Pinoy at marami pang iba na hanggang ang bandang dulong bahagi ng nobela na maituturing na pagkawala ng dambuhalang galit ni Mike sa mga Kano ay dito naganap. Gloria Torres Sila ang naka-impluwensya kay Lualhati na maging manunulat dahil tinatangkilik nila ang composing, pagkanta at pagsulat ng mga tula.

Nang mamatay na si Dolores at binata na si Mike, mababasa sa ikalawang kabanata ng nobela ang naging pagtatalo nina Mike at Magda sa tuwina sapagkat hinihiling ng huli na lumipat na si Mike ng ibang tirahan tutal ay matanda na siya at nakatatayo na sa sariling mga paa. Lamang sana si Modesto nang pagtulungan siya ng mga kasamahan ng sundalong Puti. Makabansa siya at pinagtatanggol niya lualhatu ating bansa sa kanyang sariling paraan. There bautissta be more, but those are the most main ones.

Ang tunay na dahilan nito ay dahil nagiging sagabal si Mike sa bisnes ni Magda, sa kanyang pag-uuwi ng kostumer gpo kanilang bahay at makikita si Mike ay inaayawan na siya nito.

Pero dahil kailangan, sinimulan kong basahin ang pabalat, sa harap at sa likod. Ngunit punung-puno na siya.

It is also the Filipino people who disrespect their fellowmen, who promotes unfairness and discrimination towards one another, who brings injustice and humiliation to the country.

Naipakita sa atin ni Lualhati na ang mga babaing tulad ni Magda ay may mga pangarap din sa buhay, may dignidad na kadalasay ipinagbabawalang-bahala na lang makamit lamang ang kaginhawaan.

Quirks and Foibles: BOOK REVIEW: Gapo by Lualhati Bautista

Nang sumapit ang oras na ang mga kaibigan naman niya ang nalagay sa alanganin, hindi siya nakapagpigil at bumigay ang matagal nang tinitimping galit. Ngunit sa banding huli ng nobela, pinagtaksilan siya ng ‘American husband dear’ niya at ng kanyang boy at nilimas ang kanyang kaha de yero at pinagbubugbog pa ito.

  JEDEC DDR3L SPEC PDF

Ito ang maikling diskripsiyon kay Michael Taylor Jr. Well, I decided to read it right away because the caption is catchy and seems bautiista interesting. Gapo by Lualhati Bautista talks about the tale of Magda, a prostitute in Olongapo, and Michael, a half-Filipino whose heart is seething with anger for Yankees.

Hindi niya kinukutya ang mga Pinoy. Oo, wala naman payak na patunay si Lualhati maliban sa kanyang karanasan, sa eksperiyensa ng mga taong biktima ng kanilang kabutihang-puso.

Talking about the love-hate and rather exploitative relationship between Filipinos and Americans, it made me see that having no change is worse than kualhati tragic ending at all. Nemur- one of the bautiista working in the lab where Charlie goes through ,ualhati operation. Pagsusuri ng tulang pag-ibig ni jose corazon de jesus Internet.

Dito, mapapatunayan na ang nobelang Gapo ay nabigyang-buhay ng karanasang iyon. Kaligirang Kasaysayan Ng Nobela Documents. Alam ni Mike na sinadya ito ni Magda upang inisin siya at nang tuluyan na siyang umalis sa bahay nila. Dolores Isang babaeng nang magutom ay nagbenta na pati ng katawan. Dahil sa mga Kano ay di bale nang maapi ang kapwa Pilipino maipakita lang ang ating pagiging lualbati.

Isang folk singer na G. Mga batang gaya ni Mike na bunga ng mabulaklak na pananalita ng ating mga iniidolong Kano, ano ngayon at tila insektong nagkalat sa bayan. Jeffrey- Ang amp … on ni Alipio.

Ipinapakita rin nito ang pangkahalatang persepsiyon nating mga Pilipino na bastat galing ibang bansa ay swak na sa kalidad o lasa. Sa katotohanan, hindi ko intensiyong magbasa ng isang nobelang Tagalog noong una sapagkat nasanay na ako sa nobelang isinulat sa wikang Ingles.